Referat af generalforsamlingen

Holbæk Og Omegns Lystforskerforening

Generalforsamling, 23.2.2015

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Kasseren aflægger regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

  • Generalforsamlingen skal tage stilling til, hvorvidt foreningen skal fortsætte i DSF
  • Generalforsamlingen skal tage stilling til havjollens fremtid
  • Sandart fredning på Tissø

6. Valg af bestyrelse

Formand Ole Møller modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem Jan Busk modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen indstiller Brian Jensen som ny formand.

Revisor Henning Hoff Nielsen modtager genvalg

Revisorsuppleant Dennis Hansen modtager genvalg

7. Fastsættelse af kontingent

8. Evt.

Ad 1 og 2)

Lars Bertelsen blev valgt som ordstyrer. Derudover blev valgt 2 stemmetællere.

Ad 3)

Formandens beretning: Holbæk Og Omegns Lystfiskerfiskerforening har 135 medlemmer ved udgangen af 2014; det er den højeste antal nogensinde. Foreningen er inde i en stabil fase; medlemstallet er stabilt.

Generelt har søer og moser har været rigtig godt besøgt af medlemmerne.

Skarresø-jollen har været stjålet tre gange. Nu er der fundet en ny plads, hvor jollen ligger godt – tæt ved Fitelhut. Bestyrelsen er interesseret i at erhverve sig mere fiskevand ved Skarresø. Bestyrelsen er ved at finde ud af, om det kan lade sig gøre.

Tissø har fisket rigtig godt i 2014. Det gælder også for mosen ved Nørre Vallenderød. Åmosen har der derimod ikke været så stor interesse for, hvilket kan undre, da det eneste sted, hvor der kan fanges bækørreder.

I det forgangne år er der blevet arbejdet på at renovere hytten. Der er etableret gitre for vinduer som værn for tyveri, støberum er etableret. Til hytteaftener (f.eks. fluebinding) møder der i gennemsnit 10 personer hver gang.

Hjemmesiden har haft 157.000. besøgende i 2014.

Bestyrelsen vil foreslå Brian Jensen som formand, men Ole fortsætter foreningsarbejdet.

Ad 4)

Kasseren fremlagde regnskabet for 2014

Foreningen havde et underskud i år på 1908 kr. Foreningen har i 2014 købt en ny jolle og lavet meget på foreningens lokaler. For 2015 forventes det med kontingent stigningen at opnå balance i regnskabet. Foreningen har en opsparing ca. 15.000

Rengskabet blev godkendt

Ad 5)

Punkt 1. Der er stillet forslag om, at Holbæk Og Omegn Lystfiskerforening skal træde af DSF.

Der var en livlig debat på generalforsamlingen, hvor der blev talt om de fordele der er ved medlemskab af DSF og at man solidarisk støtter en samlet lystfiskeri politisk stemme. Der blev også vendt de kritik punkter der er af DSF politiske arbejde og administrative funktioner og kontingent priser.

Afstemningen viste et stort flertal for at forsætte i DSF, men at der var plads til forbedringer og dette skulle man vende med DSF. Forslaget var også stillet for at få en tilkendegivelse blandt medlemmerne for opbakningen til DSF.

Ad 5)

Punkt 2. Der er stillet forslag om, at havjollen skal sælges.

Båden var meget lidt anvendt i 2014 og krævede meget løbende vedligeholdelse af få personer.

Bestyrelsen stillede derfor forslag om at båden skulle sælges.

Der var bred enighed om, at forening ikke skal sælge båden, men at den skal igen skal have havneplads i Holbæk Marina. Der etableres et bådlaug (medlemsfællesskab) som har til opgave at passe båden. Bådlauget består fremadrettet af Emil Majgaard Nielsen, Finn Vagn Andersen og Martin Thomsen + bestyrelsen.

Ad 5)

Punkt 3. Der er stillet forslag om at opgive fredningen af sandart på Tissø / regulering af sandartfiskeriet.

Der er en voksende bestand af sandart på Tissø. Derfor bør det være tilladt at tage enkelte med hjem og spise.

.

Generalforsamlingen gav Brian Jensen mandat fra Holbæk Og Omegns Lystfiskerforening til at drøfte med de andre foreninger, hvorvidt der kan tages sandarter med hjem, og at fredningen derved skal lempes på Tissø.

Ad 6)

Valg af formand: Bestyrelsen indstiller Brian Jensen som formand. Brian modtager valg.

Valg af bestyrelse: Èt bestyrelsesmedlem træder ud. Emil Majgaard Nielsen og Gert Zeiler Nielsen vil gerne stille op. Begge kandidater er valgt.

Revisor Henning Hoff Nielsen modtager genvalg. Revisorsuppleant Dennis Hansen modtager genvalg.

Ad 7)

Bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter med samme kontingent i 2016, som i 2015. Forslaget er vedtaget. Der var ønske fra generalforsamlingen om at specielt medlemspris for pensionister fjernes og sidestilles med senior medlemskab. Dette forslag vil blive taget med på næste generalforsamling.

Ad 8)

Brian Jensen orienterede om, at der på Tissø fra 2015 kommer en erhvervsfisker. Det har ikke været muligt at finde en alternativ løsning med det gods der har ønsket erhvervsfiskeri.

Imidlertid er Brian af den opfattelse, at det ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at det gode fiskeri ødelægges, da erhvervsfiskeren og de planer der indtil videre foreligger, giver et positiv håb for fiskeriet med stang.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *