Rønnekildestykket

Vi har fiskeret i perioden fra 1/5 til 31/10. 

Hvis der sidst i perioden er jagt, så har jægerne fortrinsret og fiskeriet må udskydes til en anden dag.

Vores å-stykke er meget varieret med mange gode standpladser. Der er åbne stykker og andre steder en tæt bevoksning. 

Det er ofte under træer og i de dybe huller, at man finder f.eks. aborre. 

Ellers er der gode muligheder for en fin gedde. 

Er du til medefiskeri, findes der både suder, brasen, rimter mm. 

Chancen for en ørred er også til stede. Mindstemålet for alle ørreder er 40 cm.

Kørselsvejledning:

Kør af Åmosevej og drej ned af grusvejen mod nummer 10. Efter 200 meter kommer et skarpe sving til højre. 

Til venstre i svinget står et stort cementrør. 

Der skal parkeres på græsset ved siden af cementrøret. Parker så der er plads til to biler.

Fra bilen går man ned mod åen, og når man efter 50 meter når til de åbne marker følges det levende hegn til venstre UDEN at betræde afgrøderne. 

Efter 300 meter når man til et skel, som følges ned til åen.

Vi har fiskeret på ca. 750 meter. Stykket er i hver ende markeret med en hvid pæl. Det er vigtigt, at vi holder os inde for det stykke, hvor vi har fiskeret.