Holbæk Fiskeklub invitere til fisketur i Poppelsøen ved Ballerup.

Poppelsøen har et godt ørred fiskeri og stør fiskeri. Det er en mindre P&T sø, men der er gode muligheder for at fiske alle forskellige metoder til P&T fiskeri efter ørreder. Samtidig har de en stor bestand af stør mellem 5 og 50 kg, mest 10 til 20 kg. Størrelsen gør det muligt at gå ned i hvor kraftig stangen er og dermed få nogle gode fights med stør.

Fra klubben deltager folk der vil kunne guide de forskellige typer fiskeri og vi vil kunne hjælpe med at låne grej, hvis man ikke selv har til dette fiskeri.

Vi vil også medbringe agn til stør og powerbait.

Der vil blive grillet pølser og brød og serveret en sodavand af klubben.

Prisen er 150 for voksne og 100 for junior at deltage i turen.

Det vil være et 4 timers kort der købes med de fangstbegrænsninger der gælder ved søen for ørred. se https://poppel.dk/fiskekort/

Enten så køre man selv til Poppelsøen(Baltorpvej 208, 2750 Ballerup) er der kl. 08.45, eller vi arrangere fælleskørsel fra et sted nær Holbæk.

Tilmelding til Jesper Stenholm på Jesper@stenholm.dk eller ring/sms 28562568. med Antal deltagere og om man køre selv der ind eller vil køre med nogen/ have nogen med.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Referat af GF 2023

Indkaldelse til Holbæk og Omegns Lystfiskerforenings

ordinære generalforsamling i Klublokalet på Hagested Skole,

onsdag d. 22. februar 2023 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – Gert
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning – Der blev givet mange gode forslag med fiskeri i havnen. Brian informerede omkring Tissø, Lillevangsmosen og sommerferie aktiviteter.
 4. Kassereren aflægger regnskab – Godkendt
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Ny vedtægtsændring. At bestyrelsen kan til hver tid kan konstituere sig selv med formand, næstformand, kassere og sekretær
 7. Fastsættelse af kontingent for 2024 – forbliver det samme som i 2023, junior 200, senior 300, hustand 400
 8.  Valg af bestyrelse

På valg er:

Formand Jack Jensen

Bestyrelsesmedlem Gert Zeiler Nielsen

Bestyrelsesmedlem Brian Jensen

 • Evt. – Printe billeder og lign. til pynt i klublokalet. Løs tale om foreningensture. Den evige snak omkring nye søer. Brian informerede om åen.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2023

Indkaldelse til Holbæk og Omegns Lystfiskerforenings

ordinære generalforsamling i Klublokalet på Hagested Skole,

onsdag d. 22. februar 2023 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Kassereren aflægger regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 6. Fastsættelse af kontingent for 2024
 7.  Valg af bestyrelse

På valg er:

Formand Jack Jensen (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem Gert Zeiler Nielsen (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem Brian Jensen (genopstiller)

 • Evt.

Foreningen er vært ved en 1 øl/vand.                                                             Vel mødt                                                                                                      Bestyrelsen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Kommende fiskeår

Klubben har lige afholdt Generalforsamling og der kom nye folk med i bestyrelsen, referat følger.

Efter nogle corona år der har hæmmet noget at kunne holde fællesture, vil vi i år steppe op på antallet af ture og på junior arbejdet i klubben.

Der vil snarest på denne side og på facebook komme de planlagte ture. Der afholde klubaftener i klubhuset hver anden onsdag i når vejret er til det rykkes der ud og fiske på kysten onsdag aftener.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Sommerferie aktiviteter

Klubben har afholdt sommerferieaktiviteter for børn og unge i Holbæk. Det har været 2 rigtig gode ture og man kan se billeder fra begge

Kuttertur https://ungholbaek.dk/?open=57534

P&T tur https://ungholbaek.dk/?open=57929

Bestyrelsen takker de frivillige kræfter i klubben der har været med til at give gode oplevelser til børn og voksne og vi håber at nogle af dem på sigt vil melde sig ind i klubben.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Klubture og Corona virus

Vi har som andre foreninger været afskåret fra at måtte afholde ture i forenings regi.

Vi håber at der snart bliver åbnet for at vi som forening igen må begynde at afholde ture.

Vi havde nogle gode ture til forskellige moser og søer, som måtte aflyses, men vi håber at kunne gennemføre dem senere i efteråret. Det samme med de øvrige ture.

Håber i alle har fået fisket en masse til trods og vi snart ses

Bestyrelsen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Klubaftener i klubhuset

Der vil i vinterperioden være klubaften d. 1 og d. 3 onsdag i måneden kl. 19

Vi vil hygge med lidt fluebinding, forfangsbindt, fiskehistorier osv. Der vil være mulighed for kaffe og sodavand.

Se opslag på Facebook, hvis der vil være specielle ting.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Klubture – kom med input

Vi vil i foreningen meget gerne afholde nogle ture, sammen med klubbens medlemmer. Så har man ideer til ture her i efteråret eller næste år, så send en mail til jesper@stenholm.dk og jeg kan ligge den op og vi kan samle folk til det. Evt. brug vores facebook side til at afsøge interesse omkring ture.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Klubture – kom med input

Klubben har booket Viking til Makreltur Lørdag d. 21/9 kl. 12-18 Pris 300,- Makrellerne er store i slutningen af sæsonen Der bliver forfodret med chum grinder med sild Håber vi kan fylde båden og få en dejlig dag Tilmeld på : Jack_jensen@live.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Hjemmesiden er oppe og køre igen

Hjemmesiden vil indeholde fakta om vores faciliteter, men nyheder og tur udmeldinger vil mest foregå via vores facebook side.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Hjemmesiden er oppe og køre igen