Nu er vores båd i vandet.

Så skete det vi fik båden i vandet, den er har været ude og sejle motoren går som en drøm. så se at komme ud på lammefjorden, husk at kigge  efter afmærkningen for lavt vand, Det er en rød bøje forenden af det lav området. Og to pæle der mærkere ud og ind sejlingen.

Man kan hente kort over lammefjorden på nettet.

Knæk og Bræk

kommenter på indlægget

Filed under Ikke kategoriseret

Referat

Referat_Holbæk Og Omegns Lystfiskerforening ordinære generalforsamling 2017

kommenter på indlægget

Filed under Ikke kategoriseret

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016

kommenter på indlægget

Filed under Ikke kategoriseret

Geddefiskeri

I dag Søndag 12-03. Connie og jan tog ned til Skarresø ved Jyderup for at fiske, Connie havde aldrig fanget noget støre en de  fladfisk hun fange om sommeren i kaundborg havn, men tro det eller ej, Connie fanget en gedde på 2kg længte 64cm, tilykke med den Connie.

Connies rekort.

Skal man fange gedder er skarresø det helt rigtigt sted så knæk og bræk.

12 kommentarer til indlægget

Filed under Ikke kategoriseret

Vanløse fiskesø

Connie og jan var ude og prøve vanløse fiskesø, det var et dejligt vejr, men fiskene var ikke hugvillige. Men hyggeligt var det vi mødte Magnus og så  blev der fortalt fiskehistorier.

 

 

Hovsa Magnus.

kommenter på indlægget

Filed under Ikke kategoriseret

Ny Formand

Jeg takker for valget som klubbens formand, Det bliver noget af en opgave at skulle løfte den efter Brian, han har lovet at han vil være klubbens Næstformand, og hjælpe hvor det kniber så det bliver en blød overgang. Det var bestyrelsen der indstillet mig, så der er også en stor hjælp at hente.

Jeg/vi har allerede gang i flere projekter. Nye klublokaler i Hagested lækker lokaler ligeledes er jeg/vi ved at se om båden ikke kan få en fast plads ved lammefjordskanalen bådelaug. jeg og andre ønsker at båden ligger fast et sted, så det er nemmer at komme til også hvis man ikke har en bil med træk bådelaug  har det med på deres generalforsamling i Maj 2017.

Og til dem der ikke kender mig hedder jeg Jan Busk, jeg er jeg 54 år, har en kæreste Connie som også er medlem, en hund der heder Molly hende vil i også møde, jeg meldte mig ind i 2010 og har lige være ude et par år, var lige blevet lidt træt er er frish igen.

Jeg var klubbens Å mand og i bestyrelse. elsker at arbejde med miljøet omkring åen at gøre en forskel, jeg sad også i kommunens å vandløbs gruppe som varetager vandsyn af kommunens åer og vandløb, det er spændene.

Det et mål for mig at gøre en forskel for klubben, så jeg ser frem til ideer og en hjælpende hånd for at det skal lykkes

Ser frem til Klubaftener og turene med jer. I er altid velkommen til at ringe eller skrive på. Tlf. 6173 2047 eller mail. holfisk@gmail.com

 

Kh Jan

kommenter på indlægget

Filed under Ikke kategoriseret

Generalforsamling 2017

Indkaldelse til Holbæk og Omegns Lystfiskerforenings
ordinære generalforsamling i Hytten på Wegnersminde.
Tirsdag d. 28. februar kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger regnskab
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse
På valg er:
Formand (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Gert Zeiler Nielsen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Emil Majgaard Nielsen(modtager genvalg)
Bestyrelsessuppleant
Revisor Henning Hoff Nielsen
Revisorsuppleant Dennis Hansen
8. Evt.
Foreningen er vært ved en 1 øl/vand.

Vel mødt!

Bestyrelsen

 

kommenter på indlægget

Filed under Ikke kategoriseret

Ekstra ordinær generalforsamling

Efter lidt problemer med internet og computer kommer her indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling:

Indkaldelse til Holbæk og Omegns Lystfiskerforenings ekstraordinære generalforsamling

Tirsdag d. 6. september kl. 19.00 i klubhuset på Wegenersminde

Dagsorden:

1. Valg af Dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beslutning om udmeldelse af Danmarks sportsfiskerforbund.
4. Fastlæggelse af kontingent efter beslutning af punkt 3.

Stemmerettighed Kun mod fremvisning af gyldigt medlemskort. Kan hentes via Sportsfiskerens hjemmeside.
Foreningen er vært for kaffe og 1 øl/vand.

kommenter på indlægget

Filed under Ikke kategoriseret

Besøg hos Svend Åge Madsen d.2/3-2016

Brian har arrangeret et besøg hos Svend Åge der har et utroligt flot grej museum i Svinninge.

Dette er Onsdag d. 2. marts kl. 19.00.
Hvis man har noget gammelt grej man ikke ved hvor kommer fra eller om
det er noget værd, så ta´det endelig med.
Skriv til Brian på bj@teknicom.dk eller ring på 21276679.

kommenter på indlægget

Filed under Ikke kategoriseret

Referat af Generalforsamling d. 8/2-2016

God aften de damer og herrer, her følger et noget forsinket referat af generalforsamlingen, hvis der er nogen tilføjelser, så skriv dem evt. i en mail til mig. eller i kommentar feltet til opslaget.

Mvh. Emil.

 

Holbæk og omegns sportsfiskerforening.

Referat af Generalforsamling d. 8/2-2016

1. Valg af dirigent: Jørgen Valgt.
2. Valg af Stemmetællere: Dennis & Jonas Valgt.
3. Formandens beretning:
Brian fortalte om sit første år som formand, det blev et år med mange udfordringer, til at starte med havde han ikke fortalt sin kone det, men han tog imod posten og udfordringerne alligevel, og hun blev god igen.
2015 har været et år med lidt for mange jern i ilden i foreningen, de vil blive skåret en smule ned i løbet af 2016.

 

 • Skarresøjollen: ligger hos Brian, den blev “lånt” 3 gange af ikke medlemmer. Jollen er nu ødelagt den var i øvrigt kun blevet brugt 3 gange.

 

 • Fjordjollen: blev brugt 9 gange i år 2015, den blev dog desværre ikke passet ordentligt og vil derfor komme på trailer i 2016 til fri afbenyttelse på et senere besluttet sted.

 

 • Moserne: 1 tur til Brian til den ene – den anden har været benyttet en smule mere, dog uden de store fangster.

 

 • Tissø: Stadig en del store Gedder, fine Sandarter og Aborrer, sammenslutningen har købten brugt båd, en 15 fods jolle med dam, med beslag til motor/elmotor og der er desuden ønsker om en mere i samme stil.

 

 • Åen: Ole møller stopper i ågruppen som planlægger. Finn overtager denne rolle, bla. med oprettelse af Grusbanden. Der blev i efteråret arrangeret en Åkonkurrence hvor der desværre ikke var nogen deltagere.

 

 • Hytten: vi har i 2015 fået tildelt 2 nye rum, det ene er desværre inddraget igen. Der står stadig 2 senge i det beholdte rum de er tiltænkt en lur efter tur en i fjorden, det er stadig ikke tilladt at overnatte.

 

 • Klubaftener: Blev ændret til onsdag i stedet for torsdag – første i onsdag i hver måned -Dog ikke den store tilslutning til disse, max. 5 mennesker tilstede til den mest besøgte aften.

 

 • Tur til Svend Åges lystfisker museum er planlagt i løbe af foråret. (d.2/3-2016 i skrivende stund)

 

 • Afholdte arrangementer i 2015: Aftensalg i Holbæk – Fladfiske festival på Tuse Næs – Lystfiskeriets dag i Vanløse fiskesø, sidste nævnte ikke den store success.

Til sidst skal lyde et stort Tak til bestyrelsen og de frivilige kræfter der holder styr på alle vores faciliteter.

 

Brian fortæller omkring de nye tiltag i forbundet – ikke alt sammen lige positivt. – Forbundet foreslår at det skal koste det samme at være individuelt medlem som medlem igennem en forening.

 

4.  Kasseren aflægger regnskab: Overvejende positivt – Overskud på 2697,- for 2015.

5.  Behandling af indkomne forslag – Ingen indkomne forslag – Springes over.

6.  Fastsættelse af Kontingent – Forslag på at fastholde nuværende kontingent – Fastsættelse af Pensionist kontingent til at være det samme som Senior kontingentet – Der stemmes om at Pensionist kontingentet          bliver det samme som senior altså 600kr. – Dette er vedtaget med 10 stemmer for.

 

7.  Valg af Bestyrelse: på valg er – 

 • Kasserer Jesper Stenholm – Modtager Genvalg – Genvalgt

 

 • Bestyrelses medlem Morten Jacobsen – Modtager ikke genvalg

 

 • Bestyrelses medlem Lars Bertelsen – Modtager ikke genvalg

 

 • Bestyrelses medlem Heidi Spjellerup Nielsen – Modtager – Genvalg

 

 • Revisor Henning Hoff Nielsen – Modtager Genvalg – Genvalgt

 

 •  Revisor suppleant Dennis Hansen – Modtager Genvalg – Genvalgt-

 

 • Henrik foreslås af bestyrelsen til at indgå i bestyrelsen – Henrik indgår i bestyrelsen Valgt enstemmigt.

8. Evt:

Brian: Vi står i et dilemma omkring hvad vores medlemmer bruger klubben til.
Der høres ikke det store fra vores medlemmer – fjordjollen er ikke blevet brugt det store -Den Lille sø har slet ikke været besøgt i 2015 – Den Store bliver brugt mere(Primært af karpefiskere) – Hvad kan vi gøre for at få vores medlemmer til at blive mere synlige brugen af vores faciliteter?

Jesper: Hvordan får vi flere med på vores ture – Skal det fastsættes allerede nu – Fluekaste kursus – Kystfiske kursus – Ture i fjorden – Hvad gør vi?
Evt. fisketure på Havnen / Marinaen – NVPRO Arrangementer i samarbejde med dem, synliggørelse at foreningen i forhold til nye / eksisterende medlemmer.

Finn: Fortæller omkring åen og de forskellige grupper i denne, Holbæk kommune endelig Medlem af Fishing Zealand – Nye projekter i forbindelse med Grusbanden Sjælland og Fishing Zealand – Hvad kan vi byde ind med og evt. tilbyde?
Udformning af liste over medlemmer der er villige til at hjælpe til div. aktiviteter i åen – Oprettes på Facebook og Hjemmesiden – Evt. vil den blive sendt direkte til vores medlemmer.

Emil: Evt. arrangementer og ture i samarbejdet med Pro Outdoor, Ture på øresund el. lign.

kommenter på indlægget

Filed under Ikke kategoriseret