Referat fra generalforsamlingen afholdt d. 28.02.2024

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Jack Jensen

2. Valg af stemmetællere: Ole Møller og Hans-Henrik Runge

3. Formandens beretning:

– Kort status over fiskeriet på Tissø. Der er fint fiskeri efter gedder og aborre. Der er ønske om, at flere medlemmer vil benytte søen.

– Lillevangsmosen ønskes åbnet fra 1. februar til 1. oktober.

– Holbæk Kommune er blevet medlem af Fishing Zealand igen. Foreningen vil deltage aktivt i dette samarbejde.

– Mødrehjælpen vil gerne have hjælp til fiskeri med børn. Forslag om at benytte Holbæk Havn til fiskeri i sommerperioden. Brian uddyber forslag senere efter møde med havnens brugerråd.

– Medlemmerne opfordres til individuelt at meldes ind i DSF. De har bl.a. været et stort aktiv ift. Tissø.

4. Kasseren aflægger regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

5a: (Niels) Forslag om tilskud fra klubben på 2X150,- pr. medlem pr. år til havørredtur.

Beslutning: Klubben vil gerne give enkelttilskud til specifikke ture i stedet for en fast ordning pr. deltager.

5b: (Lykke) Forslag om overblik over klubaftener

Beslutning: Der oprettes kalender på hjemmeside samt henvisning til messenger-gruppe

5c: (Lykke) Forslag om at Lykke vil skaffe joller til fiskeri ved hanven i Audebo, som klubmedlemmer kan låne gratis.

Beslutning: Der vil komme opslag på hjemmeside og facebookside, når jollerne er til rådighed.

6. Fastsættelse af kontingent for 2025

– Kontingent for 2024 fastholdes.

7. Valg af bestyrelse. På valg er:

– Kasserer Jesper Stenholm (genopstiller). Jesper blev genvalgt.

– Bestyrelsesmedlem Jonas Aagaard Pedersen (genopstiller). Jonas blev genvalgt.

– Bestyrelsesmedlem Marius Truberg (genopstiller ikke) – Bettina Pedersen blev valgt.

– Yderligere: Niels Bjørn Larsen er valgt for 1 år på den ledige bestyrelsespost.

8. Evt.

– Ole Møller vil genbesøge relevante lodsejere ved Åmose Å om nye aftaler om fiskeret på specifikke stræk

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *