Referat af bestyrelsesmødet 10. april

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10.4.2014.

Til stede var. Lars Bertelsen (LB), Jan Busk (JB), Morten Jacobsen (MJ), Brian Jensen (BJ), Jesper Stenholm (JS), Ole Møller (OM).

MJ blev valgt til ordstyrer.

OM valgt til referat.

Fishing Zealand, Hjemmeside m.m. ved MJ:
MJ. Vi har afholdt møde med bl.a Gordon Henriksen vdr. Fishing Zealand og foreningen har valgt at gå ind i projektet. Vores opgave er i første omgang at skabe interesse for projektet, blandt de erhvervsdrivende i Holbæk Kommune. Indtil nu har Lystfiskeren valgt at deltage.
MJ. berettede om “Villum sagen” fra Slagelse kommune. Som forening er det vigtigt at støtte vores nabo foreningen, ved spørgsmål om f.eks. forurening af regnbueørred men som forening er vi politisk neutrale.
MJ. Hjemmesiden får stadig flere besøg.

Ny åzone m.m. ved JB:
JB. Jan har netop lavet et regulerings projekt for Sorø kommune, som minder om projektet ved Ugerløse. Åen skal gøres bredere, således at vandstanden falder. Vi kan så udlægge gydegrus, sten i å og langs brinker samt plante træer. Vandet bliver stadig afledt fra markerne og det betyder på sigt, mindre vedligeholdelse for kommunen. Undres man over at vi vil grave i åen, at skal man tænke på, at åen i forvejen er gravet dybt ned i terræn og nu kun fungerer som vandaflednings kanal.
JB. Vi har fået et nyt stykke at fiske på ved Holmstrup og er nu oppe på 11 zoner.

Mulig restaurering af åstykke ved LB:
LB. Projekt gydegrus i Tåstrup Å V/ Lars og Finn skrider fint fremad. Det ser ud til, at vi endelig er ved at få samlet et hold at hjælpere til udsætning mv.
LB. Ulrik, Finn og Lars er næsten færdige med at istandsætte Fjordjollen. Den er slebet, tætnet og malet. Mangler kun stangholdere. Vi skal have en strandkasse til redningsveste mv. hos Ulrik el OM.

De ferske vande ved BJ:
BJ. Der er gennem fonde bevilget op til 30000,- til tissøjollerne. betingelsen for at få udbetalt pengene er, at de 6 foreninger selv spytter halvdelen af pengene i. dvs. købes der joller/ udstyr for 40000,- betaler fonden halvdelen. Hvor meget der skal købes ind er endnu uvist.
BJ. Der er købt en fin fladbundet jolle, mrk. Limbo, til Skarresø. Den lægges i ultimo april. BJ / JB arbejder på at lægge jollen et sted, hvor det er lettere tilgang. Sker i løbet af sommeren.
BJ. Tissø fisker rigtig godt i øjeblikket, med flere gedder over 10 Kg.

Generelt nyt foreningen ved OM:
OM. Fortalte om SØS ( Sjællands ørredsammenslutning ). Vi indgår som medlem i 2015. Koster foreningen 500,- om året.
OM. Hytten skal sikres med bl.a. støbenet foran glasdøre. BJ hjælper med at svejse nettene. OM laver stinkskab til støbning inde i Hytten.
OM. Alle kommer med forslag til juniorer til næste møde. Hvordan trækker vi de unge til?
OM. kommer med datoer for de kommende bestyrelsesmøder.

Mødet sluttede ca. 22.00.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *