Det rekreative fiskeri gjort op i tal/2010

Lystfiskeri.dk er en interessant hjemmeside. Sitet er god til at holde øje med nyt fra DTU. Lige nu kan man læse om bl.a. havørred-fangster 2010, som DTU har prøvet at kortlægge.

På baggrund af data fra undersøgelsen vurderer DTU Aqua, at det rekreative fiskeri – fiskeri med stang og garn/net – fangede 116 tons ål, 1.666 tons torsk og 600 tons havørreder i 2010. Tallene omfatter kun de fisk, som lyst- og fritidsfiskerne tog med hjem. Sammenholdt med de kommercielle landinger betyder det, at 6 % af den totale landing af torsk og 22 % af den totale landing af ål i danske farvande fanges af lystfiskere og fritidsfiskere.
 
Tre ud af fire havørreder sættes ud igen
For første gang i Danmark sætter undersøgelsen tal på, hvor mange fisk der sættes ud igen efter at være blevet fanget i det rekreative fiskeri, fx fordi fiskene er for små. Disse oplysninger er relevante, fordi de er med til at give forskerne et bedre billede af, hvordan bestanden udnyttes.
 
På baggrund af de nye data vurderer DTU Aqua, at lystfiskere og fritidsfiskere genudsatte 1.600.000 stk. torsk, 50.000 stk. ål og over 734.000 stk. havørreder i 2010. For havørreder svarer det til, at tre ud af fire fisk sættes ud igen, efter at de er blevet fanget.
 
90 % af havørrederne fanges med stang. Man har ikke tidligere haft data for, hvor mange havørreder der fanges med fiskestang, og hvor mange der fanges i garn og ruse, men det giver den nye undersøgelse et indblik i.
 
I de fangster, som undersøgelsen giver kendskab til, spiller garn- og rusefiskeriet kun en lille rolle i det samlede fiskeri på havørreder. Ifølge undersøgelsen fanges 90 % af havørrederne med stang, mens kun 10 % fanges i garn eller ruse. Eventuelt ulovligt piratfiskeri i lukkede områder, fx ved å-udmundinger, indgår dog ikke i undersøgelsen. Havørrederne lever en stor del af livet i havet, men gyder i vandløb. Undersøgelsen viser, at kun 16 % af den samlede fangst af havørreder finder sted i vandløbene, mens resten bliver fanget i saltvand – primært langs kysterne.

Undersøgelsen skal forsyne forskere og myndigheder med oplysninger om, hvordan lystfiskeri og fritidsfiskeri påvirker fiskebestandene. Man har i mange år indsamlet data for det kommercielle fiskeri, men siden 2008 har alle EU-lande også skullet indsamle oplysninger om fangster i det rekreative fiskeri som en del af den fælles fiskeripolitik.
 
Rekreativt fiskeri udgør en stor del af fiskeriet i Øresund og Kattegat. Undersøgelsen af det rekreative fiskeri viser, at lystfiskeres og fritidsfiskeres fangst af torsk i Øresund og Kattegat udgør en relativt stor del af den totale landing af torsk i de to farvande. I Øresund fangede og hjemtog det rekreative fiskeri 472 tons torsk i 2010, svarende til 41 % af de totale registrerede torskelandinger i området. I Kattegat blev der fanget og hjemtaget 66 tons torsk i det rekreative fiskeri, hvilket svarer til 36 % af de totale landinger. De totale landinger omfatter det kommercielle og det rekreative fiskeri.
 
I både Øresund og Kattegat kan den høje andel af rekreative fangster forklares med, at den kommercielle landing af torsk ikke er særlig stor. I Kattegat er torskebestanden på et meget lavt niveau, hvilket netop er grunden til, at de kommercielle kvoter er blevet mere restriktive.
Læs mere om undersøgelsen

Dette indlæg blev udgivet i Spøjst og spændende og tagget , , , , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *