Author Archives: Stenholm

Klubaftener i klubhuset

Der vil i vinterperioden være klubaften d. 1 og d. 3 onsdag i måneden kl. 19

Vi vil hygge med lidt fluebinding, forfangsbindt, fiskehistorier osv. Der vil være mulighed for kaffe og sodavand.

Se opslag på Facebook, hvis der vil være specielle ting.

Leave a Comment

Filed under Ikke kategoriseret

Klubture – kom med input

Vi vil i foreningen meget gerne afholde nogle ture, sammen med klubbens medlemmer. Så har man ideer til ture her i efteråret eller næste år, så send en mail til jesper@stenholm.dk og jeg kan ligge den op og vi kan samle folk til det. Evt. brug vores facebook side til at afsøge interesse omkring ture.

Kommentarer lukket til Klubture – kom med input

Filed under Ikke kategoriseret

Klubben har booket Viking til Makreltur Lørdag d. 21/9 kl. 12-18 Pris 300,- Makrellerne er store i slutningen af sæsonen Der bliver forfodret med chum grinder med sild Håber vi kan fylde båden og få en dejlig dag Tilmeld på : Jack_jensen@live.dk

Leave a Comment

Filed under Ikke kategoriseret

Hjemmesiden er oppe og køre igen

Hjemmesiden vil indeholde fakta om vores faciliteter, men nyheder og tur udmeldinger vil mest foregå via vores facebook side.

Kommentarer lukket til Hjemmesiden er oppe og køre igen

Filed under Ikke kategoriseret

Holbæk Kommune Tilslutter sig Fishing Zealand

Holbæk tilslutter sig Fishing Zealand

Holbæk bliver nyeste skud på Fishing Zealand stammen og tilslutter sig dermed projektet i 2016.

Holbæk Kommune råder over nogle af Sjællands mest vitale gydevandløb og nogle af de allerbedste fiskevande.

Og med udgangspunkt i Fishing Zealands ønske om at udvikle den bæredygtige lystfiskerturisme i hele regionen, er Holbæk derfor en særdeles kærkommen ny medspiller. – Holbæk Kommune binder på mange måder fjord-kommunerne sammen, siger projektleder i Fishing Zealand, Gordon P. Henriksen. – Lejre, Roskilde og Odsherred deltager i forvejen og Holbæk ligger derfor centralt placeret.

Kommunen råder over mange vigtige åer og områder, som vi kan arbejde målrettet med, og i forhold til hele det fjordområde, som Lammefjorden, Isefjorden, Holbæk Fjord og Roskilde Fjord udgør, så vil det nu være muligt at udarbejde en tværkommunal og holistisk strategi til yderligere gavn for miljøet, fiskebestandene og turismen.

Vi har allerede flere konkrete ideer på tegnebrættet som vi glæder os til at komme i gang med.

Holbæk Kommune har masser at byde ind med, når det gælder miljø, natur og fiskeri.

Kommunen råder over utallige kilometer kyststræk i Isefjorden, Lammefjorden og Holbæk Fjord – og med Orø, som et lille idyllisk smørhul midt i fjordlandskabet. I tillæg findes der massevis af spændende fiskevande indenfor kommunens geografiske afgrænsning – inklusive Lammefjordskanalen, Skarresø, Maglesø, Torbenfeld Sø og Gyrstinge Sø. Og sidst – men ikke mindst – Tuse Å og Elverdams Å, som er vigtige opvækstvandløb for fjordregionens havørredbestande.

Turismechefen v. Holbæk Erhvervsforum, Claus Westergaard, ser frem til at udvikle det tværkommunale samarbejde: ”Tilslutningen til Fishing Zealand er et særdeles positivt skridt i retningen af et endnu stærkere partnerskab mellem kommunerne omkring Roskilde- og Isefjorden, som vi under fælles betegnelse kalder Fjordlandet – Copenhagen Countryside.” Du vil fremover kunne følge med i de mange forskellige aktiviteter, som Fishing Zealand vil iværksætte i Holbæk Kommune på www.fishingzealand.dk

FAKTA:

Fishing Zealand

Fishing Zealand er et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, adskillige kommuner på Sjælland samt lokale virksomheder og turistorganisationer. Projektet har til formål at udvikle og fremme bæredygtigt lystfiskeri og bæredygtig lystfisketurisme og i processen forbedre fiskemulighederne i hele regionen til stor gavn for miljøet, lystfiskerne og den lokale erhvervsvækst.

Bæredygtigt lystfiskeri

Bæredygtigt lystfiskeri er et relativt nyt begreb, der handler om at dyrke og videreudvikle lystfiskeri på en måde, der sikrer fremtidens lystfiskeri. Det involverer fx frivilligt arbejde med at skabe bedre miljøforhold for fiskebestande og sociale indsatser, der kan lære børn og unge om fiskeri og naturen. Det omhandler også den måde, den enkelte fisker udviser sund fornuft og tænker bæredygtighed ind i sit eget fiskeri, og om hvordan lystfiskeri kan generere værdi for samfundet og lokaløkonomierne.

Yderligere oplysninger:

Projektleder i Fishing Zealand 
:

Gordon Henriksen

tlf. 29 90 87 70

Gordon@megalops.dk

Lokal kontaktperson
:

Ø konsulent på Orø v. Holbæk Erhvervsforum

Sune Nielsen

Tlf. 40484107

oroekonsulent@heforum.dk

Leave a Comment

Filed under Ikke kategoriseret

Indkaldelse til Generalforsamling 2016

Indkaldelse til Holbæk og Omegns Lystfiskerforenings ordinære generalforsamling i Hytten på Wegnersminde.

Mandag d. 8 februar kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Kassereren aflægger regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelse

På valg er:
Kasserer Jesper Stenholm (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Morten Jacobsen (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Lars Bertelsen (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Heidi Spjellerup Nielsen ( modtager genvalg)
Revisor Henning Hoff Nielsen
Revisorsuppleant Dennis Hansen
Evt.
Foreningen er vært ved en 1 øl/vand.
Vel mødt
Bestyrelsen

Leave a Comment

Filed under Ikke kategoriseret

Små ørreder har fået et nyt, gammelt hjem

Cirka 2500 små ørreder blev i dag sat ud af Holbæk og Omegns Lystfiskerforenings folk. Jesper, Tobias, Henrik og Kristian og datter tog en tørn for at give mere liv til Åmose å-systemet. Udsætningerne foregik mere specifikt i Tysinge og Tåstrup å. Forhåbentlig etablerer ørrederne sig på disse stræk, og bruger gydebankerne, der ligger klar om nogle år.
Fiskene er fra egen avl, så at sige. Han- og hunfisk er blevet el-fisket i Tude å og Halleby å, og derefter strøget for rogn og mælk. Så bliver de kørt til Jylland, hvor de bliver klækket. Og nu er ringen så sluttet, fordi de kom ud i de vandløb, hvor fiskene kommer fra.
Det er en rigtig fin oplevelse at sætte ørreder ud, og for dig der ikke har prøvet det endnu, så er det bare om at slutte sig til en forening, der laver arbejdet. Som regel kan du sagtens hjælpe til i en forening uden at være medlem, hvis du har lyst til det. Det er en super oplevelse at være med til at sørge for, at der er ørreder at fange på kysten. Når man med jævne mellemrum snupper en havørred med hjem til bordet, så er det rart at vide, at man har gjort sit for at det faktisk kan lade sig gøre, at der er fisk at fange.

IMG_2616

Det bliver selvfølgelig fantastisk, når vi en dag når dertil, at ørrederne kan klare sig selv. Og det går den rigtige vej. Men indtil da giver foreninger den gas på frivilligt basis – både hvad angår udsætninger og pleje af vandløbene. Og man kan sagtens involvere sin familie. Kristian som deltog i dagens udsætning tog sin datter med. Det er en stor og sjov oplevelse for børn at sætte så mange fisk ud. Udover den dejlige tid sammen som familie giver oplevelsen med udsætninger mulighed for gode snakke om, at vi skal passe på vores natur, og at vi alle skal yde for at kunne nyde.

IMG_2612

Tak alle 5!

2 Comments

Filed under Ikke kategoriseret

Vil du sætte ørreder ud?

Foreningen sætter mange tusind ørreder ud i Åmose å hvert år. På lørdag gør vi det igen.
Vi har brug for hjælp. 2 mand i cirka 2 timer nu på lørdag. Mødestedet er Ugerløse kl 11.30. Vi er færdige cirka 13.30.
Hvis du vil hjælpe: Kontakt Ole på 30648687. Eller skriv nedenfor.

Leave a Comment

Filed under Ikke kategoriseret

Kysttur søndag

Næste søndag er der tur til kysten. Plads vælger jeg efter vind og vejr.
Tilmelding: MortenJacobsen74@gmail.com

Leave a Comment

Filed under Ikke kategoriseret

Gang i gedderne

Det er oktober og både gedder og havørreder er der gang i nu. Jeres webmaster var en tur i Stege Nor i dag for at se om gedderne var hjemme. Det var de. 10 gedder var op og vende efter at have været i nærkontakt med fluer. Største 5 kilo.

Gedderne hugger forskelligt. Nogle hårdt og kontant. Andre roder lidt skævt rundt med lange fibre på fluerne, før de får fat. Hugger gerne flere gange, når først de har indstillet radaren. Krogen sidder meget yderligt, når bare man laver et hurtigt og hårdt modhug, og kan nemt afkroges… Se et par fights og hug i videoen.

Leave a Comment

Filed under Ikke kategoriseret