Regler fiskeri på Tissø

Link til Kort i PDF

6 lyst- og sportsfiskerforeninger (Gørlev, Holbæk, Kalundborg, Korsør, Odsherred og Sorø) deler 3 både på Tissø. De 6 foreninger er fælles om bådene – men redningsveste og motorer står de enkelte foreninger selv for.

Alle brugere er pligtige til at gøre sig bekendt med gældende regler – før de påbegynder fiskeriet

Brug af bådende

  • Fejl eller mangler på bådende skal meddeles til den Tilsynsførende – eller foreningens kontaktperson.
  • Ingen medlemmer må foretage ændringer eller reparationer på bådene – herunder montering af stangholdere og lign.
  • Der skal være én redningsvest/svømmevest pr. person i båden, når man sejler ud på søen!
  • Al sejlads og fiskeri foregår på eget ansvar!

Regler for fiskeri på Tissø

  • Tjek kortet før du tager ud – og fisk ikke i den forbudte zone.
  • Det er IKKE tilladt at sejle eller fiske nærmere end 100 m fra bredden.
  • I perioden fra 15. april til 15. juli må der ikke sejles i en 300 m bred zone omkring fugleøerne i Tissøs sydlige ende
  • Der må ikke sejles eller forekomme anden form for færdsel i siv- eller rørbevoksedeområder i søen
  • Motorsejlads skal være med støjsvag motor ikke 2 takt og maksimalt 5 knob.
  • Juniorer må kun benytte bådene sammen person over 18 år, og alle skal være iført redningsvest.