Regler fiskeri på Tissø

Link til Kort i PDF

6 lyst- og sportsfiskerforeninger (Gørlev, Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Sorø) deler 3 både på Tissø. De 5 foreninger er fælles om bådene – men redningsveste og motorer står de enkelte foreninger selv for.

Alle brugere er pligtige til at gøre sig bekendt med gældende regler – før de påbegynder fiskeriet

Brug af bådende

 • Fejl eller mangler på bådende skal meddeles til den foreningens kontaktperson.
 • Ingen medlemmer må foretage ændringer eller reparationer på bådene – herunder montering af stangholdere og lign.
 • Der skal være én redningsvest/svømmevest pr. person i båden, når man sejler ud på søen!
 • Al sejlads og fiskeri foregår på eget ansvar!

Regler for fiskeri på Tissø

 • Sejllads må foregå fra solopgang til kl.23
 • Tjek kortet før du tager ud – og fisk ikke i den forbudte zone.
 • Det er IKKE tilladt at sejle eller fiske nærmere end 100 m fra bredden.
 • I perioden fra 15. april til 15. juli må der ikke sejles i en 300 m bred zone omkring fugleøerne i Tissøs sydlige ende
 • Der må ikke sejles eller forekomme anden form for færdsel i siv- eller rørbevoksedeområder i søen
 • Motorsejlads skal være med 4 takt motor eller elmotor og maksimalt 5 knob.
 • Juniorer må kun benytte bådene sammen person over 18 år, og alle skal være iført redningsvest.
 • Fangstrapport skal udfyldes, sedler ligger i årekassen.