Referat af generalforsamlingen

  1. Morten Jacobsen blev valgt til dirigent.
  2. Stemmetællere blev Kim Moretto og Casper Michalsen.
  3. Ole Møller aflagde formandens beretning. Det blev konstateret, at foreningen i løber af året var vokset fra 50 til godt 90 medlemmer. Foreningen havde været i lokalavisen 4 gange og der havde været over 27000 besøg på hjemmesiden. Flere gange var foreningen i Sportsfiskeren, bl.a. da foreningens havhold blev nr. 3 ved DM i havfiskeri. Foreningens fiskevande har været godt besøgt, med undtagelse af jollen i Skarresø og i Lillevangsmosen blev der fanget mindst 2 karper mellem 7 og 9 kg. Tissø havde kastet rigtig pæne aborre fra sig. I forbindelse med Tissø, beklagede formanden fejlkøb af en kortbenet påhængsmotor, som skulle have været en langbenet. I 2012 skal foreningen arbejde på et tættere samarbejde med andre sammenslutninger og foreninger. Foreningen fiskevande skal øges og hjemmesidens fremgang skal bibeholdes. Formanden afsluttede med at takke alle de, der i løbet af året havde bidraget med stort og småt. Formandens beretning blev godkendt.
  4. Kasserer Henning Hoff aflagde regnskab. Foreningen havde i løbet af året halveret sin kassebeholdning. Det skyldes primært indkøb at påhængsmotorer til Tissøjollen samt indkøb af fiskestænger til juniorer på Lystfiskeriets Dag. Regnskabet blev godkendt.
  5. Bestyrelsen havde stillet nogle vedtægtsændringer omkring eksklusion af medlemmer og vedtægtsændringer omkring foreningens ferske vande. Arne Ibsen stillede modforslag. Bestyrelsens vedtægtsændringer blev vedtaget. Jes Hansen stillede flere forslag til bestyrelsen. De spørgsmål som ikke blev besvaret, arbejder bestyrelsen videre på. Ole Møller stillede forslag om maximummål på gedder og aborre samt totalfredning af ål og sandart i foreningens vande. Forslaget blev vedtaget.
  6. Varny Andersen valgte at stoppe i bestyrelsen. Bestyrelsen udvides til 5 personer (3 nye). Der var 4 medlemmer opstillet til de tre ledige pladser. Efter en præsentation blev valgets udfald således. Brian Jensen fik 20 stemmer. Jan Busk fik 20 stemmer. Morten Jacobsen fik 20 stemmer og Jes Hansen fik 4 stemmer. De første tre blev valgt til bestyrelsen. Kim Moretto blev med 20 stemmer valgt til bestyrelsessuppleant mod Arne Ibsen, som fik 2 stemmer. Dennis Hansen blev valgt til Revisor Suppleant.
  7. Næstformand i SU (en sammenslutning af fiskevande) Martin Tingleff orienterede om SU, med henblik på foreningens indtrædelse i sammenslutningen. Det blev efter orienteringen diskuteret fordele og ulemper. Udfaldet blev, at Martin Tingleff undersøger om foreningen kan få 3 måneders prøvetid, for at kunne vuderer hvorvidt medlemmerne vil benytte sig af SU eller ej. Får vi 3 måneders prøvetid, afholdes der ekstraordinær generalforsamling til efteråret, om evt. optagelse eller ej. Får foreningen ikke 3 måneders prøvetid, kan foreningen ikke vurder behovet og foreningen træder ikke ind i SU
  8. Kontingent for 2013 bliver, hvis foreningen indtræder i SU følgende. Senior 560,-. Junior 305,-Familie 765,-. Pensionist 510,-. Hvis foreningen ikke træder ind i SU bliver det følgende. Senior 500,- Junior 300,- Familie 650,- og Pensionist 400,-.
  9. Dirigenten afsluttede kl. 21.45 generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *