Referat af generalforsamlingen

Generalforsamling d. 28.1. 2014, Wegenersminde, Dragerupvej 9A, Holbæk

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formanden aflægger beretning
4. Kasserer aflægger regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse

Ad 1)
Brian blev valgt til dirigent
Ad 2)
Jan Busk og Brian Jensen blev valgt som stemmetællere
Ad 3)
Pr. 1.1. 2014 er der 126 medlemmer i Holbæk og Omegns Lystfiskerforening. Et tilbageblik på 2013 viser, at det var et år, hvor Holbæk og Omegns Lystfiskerforening fik markeret sig. Eksempelvis kan nævnes:
– Samarbejdsaftalen omkring miljø og udsætning i åerne. Jan Busk har gjort en stor indsats og fået etableret et samarbejde omkring Åmose Å med landmænd, DTU og Holbæk kommune. Der er en nu en bestandstæthed på 150 fisk pr. 100 m. (bækørreder), men der er også gedder og aborrer.
– Foreningen fisker flittigt på Tissø og mosen ved Tølløse anvendes også. Derimod kan der gøres bedre brug af Skarresø. Formanden vil gerne høre, om medlemmer er interesseret i at søge ekstra fiskerettigheder ved Skarresø. VI har mulighed for at anvende Fidelhut. placeringen, hvilket evt. vil give os bedre benyttelsesmuligheder.
– Vi har en jolle ved Holbæk Marina, og der er fanges en del fladfisk i det forgangne år. Desværre har jollen ligget for længe i vandet og skal rengøres. Formanden ser gerne, at der fremadrettet etableres en gruppe til vedligeholdelse af jollen.
– Hvad hjemmesiden angår, har der været ca. 100.000 besøgende. Formanden opfordrer til, at flere medlemmer deltager i debatten på hjemmesiden (der er altid de samme medlemmer, der er aktive… J).
– Der har været en del fisketure i løbet af året bl.a. til Samsø og en hyttetur til Sverige. Foreningen har deltaget i Lystfiskerens Dag og der har været afholdt en familietur ved en Put & Take sø ved Stenmagle.
– I 2014 afholdes Lystfiskerens Dag ved Munkholmbroen. Foreningen vil helt sikkert være at finde dér.

Ad 4)
2013 har været et hårdt år. Motoren til jollen ved Holbæk Marina er blevet stjålet og der har været indbrud et par gange i klubhuset. Regnskabsmæssigt er der en balance på 190,- kr. Der henvises til bilag 1 og 2.
Formanden har følgende bemærkninger til regnskabet:
Midlerne fra posten ’Skovgårdfond’ er bundet til etablering af et støberum, og skal derfor ikke ind i regnskabet, men må i stedet betragtes som en hensættelse.
Det drøftes, hvorvidt foreningen skal søge fondsmidler til jolleindkøb (Nordea fonden drøftes specifikt), og det bliver pointeret, at søgte fondsmidler skal anvendes til dét, de i udgangspunktet er ansøgt til.
Brian orienterede om, at Holbæk og Omegns Lystfiskerforening er med i et bådlaud med 6 andre fiskeforeninger omkring fiskeri på Tissø. Der skal i 2014 investeres i 2 nye kvalitetsbåde.
Der bliver spurgt til, hvorvidt foreningen kan leje bådene ud efterfølgende til andre fiskeinteresserede. Men det er ikke en mulighed, da bådene kun kan anvendes af medlemmerne i Holbæk og Omegns Lystfiskerforening.
Det bliver stillet forslag om, hvorvidt der skal nedsættes en arbejdsgruppe til indkøb af både, fundraising og vedligehold. Det er der imidlertid ikke stemning for på generalforsamlingen.
Regnskabet godkendes.
Ad 5)
2 forslag stillet af bestyrelsen:
Status: Henrik og Henning (kasserer) stopper i bestyrelsen. Formanden foreslår, at kasserer-rollen opdeles, således at der både kommer en sekretær ind, der evt. vil kunne varetage følgende opgaver: fundraising, medlemspleje og administration af medlemmer og en decideret kasserer, der vil komme til at stå for selve økonomi-delen. Denne opdeling af kasserer-rollen kræves imidlertid en vedtægtsændring, hvorved 2/3 af medlemmerne stemmer for forslaget. Forslaget vedtages med 19 stemmer for og 0 imod. Det betyder, at bestyrelsen øges med 1 person. Dette tilføjes i vedtægterne.
Ad 6)
Formanden stiller forslag (forslag 1) om kontingent-ændring:
– Seniorer: medlemsskabet hæves med 100 kr. (dette beløb er inkl. tilskuddet fra D.S.F)
– Familie -og Juniormedlemsskaber hæves med 50 kr. (dette beløb er inkl. tilskuddet fra D.S.F)
Formandens forslag drøftes. Der er bred enighed om, at Holbæk og Omegns Lystfiskerforening har en velfungerende klub med særdeles gode fiskeadgange og varierede mulighed både søer, moser, åer og kyst. Generelt er vi en forening som kontingentsmæssigt hører til i den billigere ende.

Der bliver stillet et alternativt forslag om følgende:
– Kontingent for juniorer fastholdes på nuværende niveau – og hæves ikke.
– Seniorer: medlemsskabet hæves med 100 kr. (dette beløb er inkl. tilskuddet fra D.S.F)
– Familie: medlemskabet hæves med 50 kr. (dette beløb er inkl. tilskuddet fra D.S.F)
Det alternative forslag (forslag 2) vedtages enstemmigt – 18 for, 1 blank.

Ad 7)
– Kassereren – Henning Hoff Nielsen – ønsker ikke genvalg til bestyrelse.
– Nyopstilling: Jesper Stenholm vælges som ny kasserer.
– Henrik Villemoes Olsen ønsker ikke genvalg.
– Nyopstilling: Lars Bertelsen vælges som bestyrelsesmedlem.
– Nyopstilling: Heidi Spjellerup-Nielsen vælges som sekretær.
– Morten Jacobsen genopstiller, og bliver valgt.
– Kim Moretto genopstiller som suppleant, og bliver valgt.
– Revisor Rune Hylby ønkser ikke genvalg.
– Henning Hoff Nielsen vælges som revisor.
– Dennis Hansen fortsætter som suppleant.

Ad 8)
Et af medlemmerne har adgang til Kulturkasernen. Kunne vi evt. lave støberi dernede?
Nedsættelse af arbejdsgruppe ift. de unge – hvordan kan foreningen gøre en særlig unge-indsats?
– Dele brochurer ud på skoler/SFO/biblioteker
– Deltage i tema-uge i SFO
– Deltage i Lystfiskerens Dag (få adgang til mailadresser). Pressedækning.
Generelt: Vi får ikke økonomisk tilskud af kommunen til junior-medlemskaber.
Temaet ’en særlig unge-indsats’ drøftes videre af bestyrelsen.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

One Response to Referat af generalforsamlingen

  1. Ole Møller skriver:

    Rigtig fin generalforsamling, med masser af input fra alle sider.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *