Isefjords-udsætning undersøges

Fra Tuse å ØrredSammenslutningen lyder denne pressemeddelelse:

Ørredudsætning i Isefjorden undersøges.

Isefjorden er kendt for sit fine havørredfiskeri. Det skyldes blandt andet de lokale sportsfiskerforeningers store miljøarbejde i de vandløb, hvor ørreden gyder om vinteren. Men det gode fiskeri skyldes først og fremmest, at der hvert år, udsættes 100.000 stk. ørreder i mundingen af vandløbene i Isefjorden.
DTU Aqua, der administrerer sportsfiskernes Fisketegnsmidler, har nu taget initiativ til, i samarbejde med lokale Sportsfiskere, at undersøge ørredbestanden i Isefjorden.

Isefjorden er et forholdsvis lukket vandområde og det forventes at mange havørreder bliver i området i en stor del af deres opvækst, herunder også de udsatte ørreder.
I Isefjorden sker der en naturlig produktion af ørredsmolt i bl.a. Elverdamsåen og Tuse Å.
De to ovennævnte vandløb bidrager yderligere til ørredbestanden i fjorden, da lokale Sportsfiskere hvert efterår fanger moderfisk ved hjælp af elektrofiskeri for at skaffe æg og sæd til opdræt af ørreder, som er særligt tilpasset de miljømæssige forhold i Isefjorden.
De små ørreder, som er afkom af moderfisk fanget i efteråret 2012, blev klækket for et år siden på Fyns Laksefisk i Odense, og har nu vokset sig store og er klar til udsætning. Ørrederne er nu blevet 14-20 cm lange og skal udsættes om få uger.

Alle de små ørreder er blevet mærket. Fedtfinnen, der sidder mellem ryg- og halefinnen, bliver nemlig klippet af, således at det vil være muligt at skelne mellem de ørreder, der er udsat i Isefjorden og de ørreder, der er klækket i gruset i åerne omkring Isefjorden på helt naturlig vis. En genfanget fisk fra udsætningen vil derfor kunne kendes på den manglende fedtfinne.

Baseret på fangstindberetninger fra et antal ”nøglefiskere” der fisker i Isefjorden hele året, vil man efterfølgende dels kunne bedømme væksten af de udsatte fisk samt ud fra forholdet mellem uklippede og fedtfinneklippede ørreder få en vurdering af udsætningernes betydning for den samlede havørredfangst i Isefjorden.
Begrebet ”nøglefiskere” kendes også fra andre dele af landet. Det er sportsfiskere og fritidsfiskere, der fanger mange fisk, og efterfølgende indberetter fangsterne til DTU Aqua.
På Isefjorden er der tale om et dusin lokale sportsfiskere, der har indvilliget i at deltage i dette samarbejde med DTU Aqua.
I første omgang vil det kun være ørreder, der bliver udsat i 2014, der vil være fedtfinneklippet.

20140322-101257.jpg

Foreningerne rundt om Isefjorden hilser forsøget velkomment, og bidrager gerne med oplysninger, der kan belyse, i hvor stort omfang sportsfiskerne får glæde af udsætningen af ørreder i Isefjorden. Således har foreningerne bidraget med udpegningen af ”Nøglefiskerne” og har i øvrigt et tæt samarbejde med DTU Aqua. Blandt andet omkring udsætningsplanerne for Isefjorden.

Formand for Tuse Å’s Ørredsammenslutning, Rune Hylby, der er med-koordinator for udsætningen af de mange ørreder, glæder sig over samarbejdet med DTU Aqua til glæde for de mange tusinde sportsfiskere, der hvert år fisker regelmæssigt i Isefjorden.
Sportsfiskerne nyder de smukke omgivelser, ørrederne og bidrager derudover til samfundsøkonomien ikke mindst i lokalområdet. Hver eneste havørred fanget af sportsfiskere, repræsenterer nemlig en værdi på flere tusinde kroner for samfundet, i form af omsætning til tøj- og grejbutikker, detailhandlen, turisterhvervet etc.

Forsøget vil køre over en årrække og kan følges på DTU Aqua’ hjemmeside med adressen www.fiskepleje.dk/isefjorden, hvor der løbende vil komme opdateringer.

I forbindelse med pressemeddelelsen bragte TV2 east et indslag i Nyhederne den 21. marts med linket nedenfor:
http://www.tv2east.dk/artikler/klip-i-fiskefinnen

20140322-101334.jpg

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *