Bromøl.tivoli: zone 2

Fiskeriet Bromølle Tivoli – zone 2.
I denne zone er alle arter af fisk, som er i åen. Åen er pakket ind i træer, hvilket gør, at vandet vil være køligere her end mange andre steder i åen, ligesom grøden ikke er så voldsom. Brinken er ret stejl og bevokset, så på sigt skal der etableres et par fiskepladser på stykket på et tidspunkt, men du kan sagtens fiske der nu. Zone 1 og 2 er kun delt af vejen/broen, så det er oplagt at fiske begge stræk. Parkering er samme sted som ved zone 1.

Her må vi fiske – zone 2


Fiskeregler for zone 2

1. Der må max fiske 2 personer samtidig i zonen.
2. Booking er ikke nødvendig, men overhold 2 personers-reglen.
3. Medlemskort (som printes fra Sportsfiskeren.dk) og det statslige fisketegn skal kunne fremvises på forlangende.
4. Der må fiskes i perioden 1/3 – 15/11. Begge dage incl.
5. Der må fiskes fra solopgang til solnedgang.
6. Du skal sende en fangstrapport til Ole Møller: om@holbaekfisk.dk
7. Zonen er markeret med et skilt ved start og en gul pæl ved slut. Se også de to små stjerner på kortet ovenfor.

For zone 2 gælder særligt:
8. Der må parkeres ved P-skiltet. Man skal gå gennem privat grund, så vis hensyn. Også over for lodsejerens hunde. Ved fiskeri med orm, skal der benyttes modhage løse kroge.
9. Ved ørred eller medefiskeri, skal der benyttes modhage løse kroge. Hvert medlem må hjemtage 2 bækørred mellem 30 cm og 40 cm pr år. Alle fisk over og under skal genudsættes. Bækørred er fredet i perioden mellem 1/10 og 28/2 begge dage incl. Havørred er totalfredet.

Mere Bromølle…

Bromølle