Åmose å

Holbæk og Omegns Lystfiskerforening har fiskeret på nogle spændende zoner i Åmose å. Omkring 30 km af Åmose Åen løber i og langs med Holbæk Kommune. Derfor er det nærliggende at Holbæk og Omegns Lystfiskerforening forsøger at skaffe sine medlemmer fiskevand her, (hvor havørred, bækørred, gedder og aborrer er blandt arterne). Samtidig med at foreningen i samarbejde med lodsejere, andre fiskeforeninger og offentlige myndigheder arbejder på at udøve naturpleje i åen.
F.x. udsætninger…:

…og strygning af havørred:

 

Indtil nu har vi adgang til 10 zoner. Foreningen har et ålaug, som har Ole og Finn ved roret. Har du lyst til at være med til at lave udsætninger af småfisk, osv. så kontakt Ole: Om@holbaekfisk.dk

Vandløbs-pleje ... sjovt og hyggeligt

Klik dig ind på zonerne, vi medlemmer kan fiske i.

Bromølle Kro – zone 1

Bromølle Tivoli – zone 2

Skellingsted – zone 3

Skellingsted Broen – zone 4

Ugerløse Bro – zone 5

NKT – zone 6

NKT – zone 7

NKT – zone 8

Holmstrup – zone 9

Ugerløse Bro – zone 10

NB: Hunde må ikke medtages på nogle af zonerne!

Om åens forløb
Åmoseåen hedder egentlig Halleby Å. Siden den blev delt op i Nedre og Øvre Halleby Å og efter Bro Mølle blev den døbt Åmose Åen. Å-systemet er med sine 63 km Sjællands næstlængste Å.

Se et videoklip fra åen.
Nogle af disse steder kan vi fiske nu – flere er på vej. Se video:

Åen varierer meget. Fra at være en klukkende bæk med sving, sten og strøm, til på nogle stræk – efter 50 og 60´ernes gravekos massakre – at være en ren vandmotorvej.
Åen udspringer øst for St. Merløse, hvor åen huser en fin bestand af bækørred. Området har mange gyde- og vækst pladser for både hav- og bækørred. Af samme årsag har foreningen bestemt, at vi ikke fisker i det område.

Ugerløse

Længere mod vest – ved Ugerløse og til omkring Undløse – har åen en pæn naturlig karakter med sving. Her har kommunen på enkelte stræk lavet naturpleje ved bl.a. at lægge sten i åen. Det har medvirket til væsentlig bedre levevilkår for ørred.
Et stykke efter broen mellem Stenlille og Undløse og til Bro Mølle er åen gravet og rettet gevaldigt ud. Det er 60 år siden og ser man bort fra de lange lige stræk, er der en mangfoldighed af fisk samt planter og dyr både i og over åen. På dette lange stræk findes der mange gedder, aborre og – hist og her – en ørred.

Det meste af åen er gedde- og aborrevand, men ørred optræder visse steder i et ganske pænt antal. I flere af de bække, der løber ud i Åmose Åen er ørreden reproducerende.

Vores ansvar
Foreningens muligheder for at fiske i åen er helt afhængig af lodsejernes velvillighed. Der er store jagtinteresser i området, så derfor er vores færden meget begrænset i jagt sæsonen, ligesom det i de fleste zoner kun er tilladt at færdes 2 personer pr. dag. Læs mere om reglerne for fiskeri ved at klikke dig ind på de enkelte zoner.

Åmoseåen er et fantastisk fiskevand med masser af fiskemuligheder, for både mede, flue og spinnefisker. Værn om den, og husk at vi er gæster i åen og skal opføre os som sådan. Overtræder du foreningens regler, bliver du uden videre ekskluderet fra foreningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *