Priser/medlemskab

Priserne gælder for et kalenderår, dvs. fra 1. januar til 31 december

Senior   (over 24)      300kr.
Junior(under 25)      200kr.
Hustand                        400kr.

Vi sender opkrævning ud i januar til eksisterende medlemmer for året, så i januar kan sidste år medlemskab anvendes.

Ved indmeldelse efter 1 august, kan man få resten af året til ½ pris, eller resten af året + næste år til normal pris.

Hvis du ønsker et medlemskab skal du kontakte kasseren:

Jesper Stenholm
Mail: Jesper@stenholm.dk

Mobil 2856 2568