Ny Formand

Jeg takker for valget som klubbens formand, Det bliver noget af en opgave at skulle løfte den efter Brian, han har lovet at han vil være klubbens Næstformand, og hjælpe hvor det kniber så det bliver en blød overgang. Det var bestyrelsen der indstillet mig, så der er også en stor hjælp at hente.

Jeg/vi har allerede gang i flere projekter. Nye klublokaler i Hagested lækker lokaler ligeledes er jeg/vi ved at se om båden ikke kan få en fast plads ved lammefjordskanalen bådelaug. jeg og andre ønsker at båden ligger fast et sted, så det er nemmer at komme til også hvis man ikke har en bil med træk bådelaug  har det med på deres generalforsamling i Maj 2017.

Og til dem der ikke kender mig hedder jeg Jan Busk, jeg er jeg 54 år, har en kæreste Connie som også er medlem, en hund der heder Molly hende vil i også møde, jeg meldte mig ind i 2010 og har lige være ude et par år, var lige blevet lidt træt er er frish igen.

Jeg var klubbens Å mand og i bestyrelse. elsker at arbejde med miljøet omkring åen at gøre en forskel, jeg sad også i kommunens å vandløbs gruppe som varetager vandsyn af kommunens åer og vandløb, det er spændene.

Det et mål for mig at gøre en forskel for klubben, så jeg ser frem til ideer og en hjælpende hånd for at det skal lykkes

Ser frem til Klubaftener og turene med jer. I er altid velkommen til at ringe eller skrive på. Tlf. 6173 2047 eller mail. holfisk@gmail.com

 

Kh Jan

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2017

Indkaldelse til Holbæk og Omegns Lystfiskerforenings
ordinære generalforsamling i Hytten på Wegnersminde.
Tirsdag d. 28. februar kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger regnskab
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse
På valg er:
Formand (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Gert Zeiler Nielsen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Emil Majgaard Nielsen(modtager genvalg)
Bestyrelsessuppleant
Revisor Henning Hoff Nielsen
Revisorsuppleant Dennis Hansen
8. Evt.
Foreningen er vært ved en 1 øl/vand.

Vel mødt!

Bestyrelsen

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ekstra ordinær generalforsamling

Efter lidt problemer med internet og computer kommer her indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling:

Indkaldelse til Holbæk og Omegns Lystfiskerforenings ekstraordinære generalforsamling

Tirsdag d. 6. september kl. 19.00 i klubhuset på Wegenersminde

Dagsorden:

1. Valg af Dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beslutning om udmeldelse af Danmarks sportsfiskerforbund.
4. Fastlæggelse af kontingent efter beslutning af punkt 3.

Stemmerettighed Kun mod fremvisning af gyldigt medlemskort. Kan hentes via Sportsfiskerens hjemmeside.
Foreningen er vært for kaffe og 1 øl/vand.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Besøg hos Svend Åge Madsen d.2/3-2016

Brian har arrangeret et besøg hos Svend Åge der har et utroligt flot grej museum i Svinninge.

Dette er Onsdag d. 2. marts kl. 19.00.
Hvis man har noget gammelt grej man ikke ved hvor kommer fra eller om
det er noget værd, så ta´det endelig med.
Skriv til Brian på bj@teknicom.dk eller ring på 21276679.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Referat af Generalforsamling d. 8/2-2016

God aften de damer og herrer, her følger et noget forsinket referat af generalforsamlingen, hvis der er nogen tilføjelser, så skriv dem evt. i en mail til mig. eller i kommentar feltet til opslaget.

Mvh. Emil.

 

Holbæk og omegns sportsfiskerforening.

Referat af Generalforsamling d. 8/2-2016

1. Valg af dirigent: Jørgen Valgt.
2. Valg af Stemmetællere: Dennis & Jonas Valgt.
3. Formandens beretning:
Brian fortalte om sit første år som formand, det blev et år med mange udfordringer, til at starte med havde han ikke fortalt sin kone det, men han tog imod posten og udfordringerne alligevel, og hun blev god igen.
2015 har været et år med lidt for mange jern i ilden i foreningen, de vil blive skåret en smule ned i løbet af 2016.

 

 • Skarresøjollen: ligger hos Brian, den blev “lånt” 3 gange af ikke medlemmer. Jollen er nu ødelagt den var i øvrigt kun blevet brugt 3 gange.

 

 • Fjordjollen: blev brugt 9 gange i år 2015, den blev dog desværre ikke passet ordentligt og vil derfor komme på trailer i 2016 til fri afbenyttelse på et senere besluttet sted.

 

 • Moserne: 1 tur til Brian til den ene – den anden har været benyttet en smule mere, dog uden de store fangster.

 

 • Tissø: Stadig en del store Gedder, fine Sandarter og Aborrer, sammenslutningen har købten brugt båd, en 15 fods jolle med dam, med beslag til motor/elmotor og der er desuden ønsker om en mere i samme stil.

 

 • Åen: Ole møller stopper i ågruppen som planlægger. Finn overtager denne rolle, bla. med oprettelse af Grusbanden. Der blev i efteråret arrangeret en Åkonkurrence hvor der desværre ikke var nogen deltagere.

 

 • Hytten: vi har i 2015 fået tildelt 2 nye rum, det ene er desværre inddraget igen. Der står stadig 2 senge i det beholdte rum de er tiltænkt en lur efter tur en i fjorden, det er stadig ikke tilladt at overnatte.

 

 • Klubaftener: Blev ændret til onsdag i stedet for torsdag – første i onsdag i hver måned -Dog ikke den store tilslutning til disse, max. 5 mennesker tilstede til den mest besøgte aften.

 

 • Tur til Svend Åges lystfisker museum er planlagt i løbe af foråret. (d.2/3-2016 i skrivende stund)

 

 • Afholdte arrangementer i 2015: Aftensalg i Holbæk – Fladfiske festival på Tuse Næs – Lystfiskeriets dag i Vanløse fiskesø, sidste nævnte ikke den store success.

Til sidst skal lyde et stort Tak til bestyrelsen og de frivilige kræfter der holder styr på alle vores faciliteter.

 

Brian fortæller omkring de nye tiltag i forbundet – ikke alt sammen lige positivt. – Forbundet foreslår at det skal koste det samme at være individuelt medlem som medlem igennem en forening.

 

4.  Kasseren aflægger regnskab: Overvejende positivt – Overskud på 2697,- for 2015.

5.  Behandling af indkomne forslag – Ingen indkomne forslag – Springes over.

6.  Fastsættelse af Kontingent – Forslag på at fastholde nuværende kontingent – Fastsættelse af Pensionist kontingent til at være det samme som Senior kontingentet – Der stemmes om at Pensionist kontingentet          bliver det samme som senior altså 600kr. – Dette er vedtaget med 10 stemmer for.

 

7.  Valg af Bestyrelse: på valg er – 

 • Kasserer Jesper Stenholm – Modtager Genvalg – Genvalgt

 

 • Bestyrelses medlem Morten Jacobsen – Modtager ikke genvalg

 

 • Bestyrelses medlem Lars Bertelsen – Modtager ikke genvalg

 

 • Bestyrelses medlem Heidi Spjellerup Nielsen – Modtager – Genvalg

 

 • Revisor Henning Hoff Nielsen – Modtager Genvalg – Genvalgt

 

 •  Revisor suppleant Dennis Hansen – Modtager Genvalg – Genvalgt-

 

 • Henrik foreslås af bestyrelsen til at indgå i bestyrelsen – Henrik indgår i bestyrelsen Valgt enstemmigt.

8. Evt:

Brian: Vi står i et dilemma omkring hvad vores medlemmer bruger klubben til.
Der høres ikke det store fra vores medlemmer – fjordjollen er ikke blevet brugt det store -Den Lille sø har slet ikke været besøgt i 2015 – Den Store bliver brugt mere(Primært af karpefiskere) – Hvad kan vi gøre for at få vores medlemmer til at blive mere synlige brugen af vores faciliteter?

Jesper: Hvordan får vi flere med på vores ture – Skal det fastsættes allerede nu – Fluekaste kursus – Kystfiske kursus – Ture i fjorden – Hvad gør vi?
Evt. fisketure på Havnen / Marinaen – NVPRO Arrangementer i samarbejde med dem, synliggørelse at foreningen i forhold til nye / eksisterende medlemmer.

Finn: Fortæller omkring åen og de forskellige grupper i denne, Holbæk kommune endelig Medlem af Fishing Zealand – Nye projekter i forbindelse med Grusbanden Sjælland og Fishing Zealand – Hvad kan vi byde ind med og evt. tilbyde?
Udformning af liste over medlemmer der er villige til at hjælpe til div. aktiviteter i åen – Oprettes på Facebook og Hjemmesiden – Evt. vil den blive sendt direkte til vores medlemmer.

Emil: Evt. arrangementer og ture i samarbejdet med Pro Outdoor, Ture på øresund el. lign.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling Mandag d. 9/2-2016!

Godaften de damer og herrer.

Jeg vil blot minde jer om at der er generalforsamling i Hytten i morgen Mandag D.9/2-2016 kl. 19:00.

Vel mødt til en forhåbentlig hyggelig og ikke mindst produktiv aften hvor vi sammen kan lave en plan for år 2016.

Mvh Emil.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Holbæk Kommune Tilslutter sig Fishing Zealand

Holbæk tilslutter sig Fishing Zealand

Holbæk bliver nyeste skud på Fishing Zealand stammen og tilslutter sig dermed projektet i 2016.

Holbæk Kommune råder over nogle af Sjællands mest vitale gydevandløb og nogle af de allerbedste fiskevande.

Og med udgangspunkt i Fishing Zealands ønske om at udvikle den bæredygtige lystfiskerturisme i hele regionen, er Holbæk derfor en særdeles kærkommen ny medspiller. – Holbæk Kommune binder på mange måder fjord-kommunerne sammen, siger projektleder i Fishing Zealand, Gordon P. Henriksen. – Lejre, Roskilde og Odsherred deltager i forvejen og Holbæk ligger derfor centralt placeret.

Kommunen råder over mange vigtige åer og områder, som vi kan arbejde målrettet med, og i forhold til hele det fjordområde, som Lammefjorden, Isefjorden, Holbæk Fjord og Roskilde Fjord udgør, så vil det nu være muligt at udarbejde en tværkommunal og holistisk strategi til yderligere gavn for miljøet, fiskebestandene og turismen.

Vi har allerede flere konkrete ideer på tegnebrættet som vi glæder os til at komme i gang med.

Holbæk Kommune har masser at byde ind med, når det gælder miljø, natur og fiskeri.

Kommunen råder over utallige kilometer kyststræk i Isefjorden, Lammefjorden og Holbæk Fjord – og med Orø, som et lille idyllisk smørhul midt i fjordlandskabet. I tillæg findes der massevis af spændende fiskevande indenfor kommunens geografiske afgrænsning – inklusive Lammefjordskanalen, Skarresø, Maglesø, Torbenfeld Sø og Gyrstinge Sø. Og sidst – men ikke mindst – Tuse Å og Elverdams Å, som er vigtige opvækstvandløb for fjordregionens havørredbestande.

Turismechefen v. Holbæk Erhvervsforum, Claus Westergaard, ser frem til at udvikle det tværkommunale samarbejde: ”Tilslutningen til Fishing Zealand er et særdeles positivt skridt i retningen af et endnu stærkere partnerskab mellem kommunerne omkring Roskilde- og Isefjorden, som vi under fælles betegnelse kalder Fjordlandet – Copenhagen Countryside.” Du vil fremover kunne følge med i de mange forskellige aktiviteter, som Fishing Zealand vil iværksætte i Holbæk Kommune på www.fishingzealand.dk

FAKTA:

Fishing Zealand

Fishing Zealand er et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, adskillige kommuner på Sjælland samt lokale virksomheder og turistorganisationer. Projektet har til formål at udvikle og fremme bæredygtigt lystfiskeri og bæredygtig lystfisketurisme og i processen forbedre fiskemulighederne i hele regionen til stor gavn for miljøet, lystfiskerne og den lokale erhvervsvækst.

Bæredygtigt lystfiskeri

Bæredygtigt lystfiskeri er et relativt nyt begreb, der handler om at dyrke og videreudvikle lystfiskeri på en måde, der sikrer fremtidens lystfiskeri. Det involverer fx frivilligt arbejde med at skabe bedre miljøforhold for fiskebestande og sociale indsatser, der kan lære børn og unge om fiskeri og naturen. Det omhandler også den måde, den enkelte fisker udviser sund fornuft og tænker bæredygtighed ind i sit eget fiskeri, og om hvordan lystfiskeri kan generere værdi for samfundet og lokaløkonomierne.

Yderligere oplysninger:

Projektleder i Fishing Zealand 
:

Gordon Henriksen

tlf. 29 90 87 70

Gordon@megalops.dk

Lokal kontaktperson
:

Ø konsulent på Orø v. Holbæk Erhvervsforum

Sune Nielsen

Tlf. 40484107

oroekonsulent@heforum.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Indkaldelse til Generalforsamling 2016

Indkaldelse til Holbæk og Omegns Lystfiskerforenings ordinære generalforsamling i Hytten på Wegnersminde.

Mandag d. 8 februar kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Kassereren aflægger regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelse

På valg er:
Kasserer Jesper Stenholm (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Morten Jacobsen (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Lars Bertelsen (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Heidi Spjellerup Nielsen ( modtager genvalg)
Revisor Henning Hoff Nielsen
Revisorsuppleant Dennis Hansen
Evt.
Foreningen er vært ved en 1 øl/vand.
Vel mødt
Bestyrelsen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Små ørreder har fået et nyt, gammelt hjem

Cirka 2500 små ørreder blev i dag sat ud af Holbæk og Omegns Lystfiskerforenings folk. Jesper, Tobias, Henrik og Kristian og datter tog en tørn for at give mere liv til Åmose å-systemet. Udsætningerne foregik mere specifikt i Tysinge og Tåstrup å. Forhåbentlig etablerer ørrederne sig på disse stræk, og bruger gydebankerne, der ligger klar om nogle år.
Fiskene er fra egen avl, så at sige. Han- og hunfisk er blevet el-fisket i Tude å og Halleby å, og derefter strøget for rogn og mælk. Så bliver de kørt til Jylland, hvor de bliver klækket. Og nu er ringen så sluttet, fordi de kom ud i de vandløb, hvor fiskene kommer fra.
Det er en rigtig fin oplevelse at sætte ørreder ud, og for dig der ikke har prøvet det endnu, så er det bare om at slutte sig til en forening, der laver arbejdet. Som regel kan du sagtens hjælpe til i en forening uden at være medlem, hvis du har lyst til det. Det er en super oplevelse at være med til at sørge for, at der er ørreder at fange på kysten. Når man med jævne mellemrum snupper en havørred med hjem til bordet, så er det rart at vide, at man har gjort sit for at det faktisk kan lade sig gøre, at der er fisk at fange.

IMG_2616

Det bliver selvfølgelig fantastisk, når vi en dag når dertil, at ørrederne kan klare sig selv. Og det går den rigtige vej. Men indtil da giver foreninger den gas på frivilligt basis – både hvad angår udsætninger og pleje af vandløbene. Og man kan sagtens involvere sin familie. Kristian som deltog i dagens udsætning tog sin datter med. Det er en stor og sjov oplevelse for børn at sætte så mange fisk ud. Udover den dejlige tid sammen som familie giver oplevelsen med udsætninger mulighed for gode snakke om, at vi skal passe på vores natur, og at vi alle skal yde for at kunne nyde.

IMG_2612

Tak alle 5!

Udgivet i Ikke kategoriseret | 2 kommentarer

Vil du sætte ørreder ud?

Foreningen sætter mange tusind ørreder ud i Åmose å hvert år. På lørdag gør vi det igen.
Vi har brug for hjælp. 2 mand i cirka 2 timer nu på lørdag. Mødestedet er Ugerløse kl 11.30. Vi er færdige cirka 13.30.
Hvis du vil hjælpe: Kontakt Ole på 30648687. Eller skriv nedenfor.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar